Vægventiler er det klassiske luftindtag

Vægventiler

Hvis staldbygningen ikke har et loftrum, er difust loft ikke muligt. Her er vægventiler normalt løsningen, men tagventiler kan også være en mulighed.

Vægventiler monteres i ydervæggene og med ventilens overside ca. 20 cm fra loftet. Loftet skal være glat og uden forhindringer som f. eks. lysarmaturer, der spærrer for luftens udbredelse. Det gælder for mindst 70 % af luftens kastelængde.

Er stalden bred, skal der laves differentiering på vægventilernes åbning. Ved luftskifte omkring minimum ventilation er luftstrålen så smal og svag, at den ikke kan blæses tilstrækkelig langt ind.

Derfor holdes nogle ventiler lukkede, og de aktive ventiler må så være tilsvarende mere åbne. Det har en meget positiv virkning på luftstrålens indtrængning.

Differentiering laver VengSystem normalt ved at placere vægventilerne ovenover hinanden og med en motor til hver række. Det modulære styresystem gør det nemt at forsinke åbningen af den nederste række og fremskynde åbningen af den øverste række.

Et ventilationsanlæg med ventiler skal indreguleres med en undertrykskurve. Det gøres bedst i den kolde årstid og gerne med røg. VengSystems klimastyring har alle ønskede muligheder for optimering af luftens tilførsel.
Undertrykskurven er også udtryk for en svaghed ved systemet. Der skal være et stort undertryk (op til 30 Pa) omkring minimum ventilation, der falder efterhånden som luftskiftet bliver større.

Det stiller krav til staldens tæthed.  Er stalden utæt, trænger luften gennem utæthederne i stedet for gennem vægventilerne. Det betyder, at luftstrålerne bliver svagere og staldklimaet ikke er helt i orden.

Sammenlignet med et diffust loft er undertrykket lavest omkring minimum ventilation.  Utætheder har her ikke den store betydning.

En stald med vægventiler har også en stor følsomhed overfor vindens tryk på bygningen.

Det kan være nødvendigt at montere vindplader udenfor ventilerne til at tage vindens direkte tryk. Det statiske tryk, som vinden danner på den ene side af en bygning, kan ikke fjernes. Derfor må man acceptere, at luftens bevægelser inde i stalden afhænger af vindens retning og styrke udenfor. Det kan derfor anbefales at plante læhegn tæt på stalde med vægventiler.

På den positive side tæller, at et anlæg med vægventiler er rigtig godt til nødventilation. Det er også positivt, at solopvarmning af loftrummet ikke er et tema, selvom luften på en sydvendt mur kan blive 1-2° varmere end på den nordvendte mur.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her