Stalden med de største klimaudfordringer

Udfordring: Soen foretrækker temperaturer under 20 grader.  De nyfødte pattegrise foretrækker næsten 40 grader. De er begge i farestien. Både so og smågrise skal tilfredsstilles på én gang.

 

                                                                

Man kan forsøge at lave et kompromis, en staldtemperatur et sted midt imellem, f. eks. 25 grader. Men det skaber et andet problem: Gyllen og spalterne bliver varmere, hvorved der produceres mere ammoniak, lugt og vanddamp. Og da smågrisene indånder luften få cm over spalterne, så går det lige i lungerne og giver dem en dårlig start.

Også soen påvirkes negativt af temperaturer over 20 grader. Nyere forsøg har vist, at mælkeproduktionen går ned allerede ved temperaturer over 20 grader.

Det er derfor sund fornuft at holde staldtemperaturen under 20 grader. Det stiller så højere krav til smågrisenes hvileområde:

  • Overdækningen skal være tætsluttende til stiskillevæggene.
  • Højden må ikke overstige 45 cm.
  • De skal ligge på et underlag, som er isolerende og som ikke kan lede varmen væk fra smågrisen.
  • Tykke og lette plastplader er gode, det samme er gummiplader med porestruktur. Metalplader er håbløse, beton er rimelig men kræver lang tid til opvarmning, gummiplader kan være meget varmeledende og derfor dårlige.

Når man har lavet en god grisehule, skal den opvarmes, så smågrisene søger derhen og foretrækker at blive der. Der bruges gulvvarme og varmelamper, ofte i kombination. Gulvvarme lyder positivt men er i grunden en dårlig måde at varme en grisehule på.

Varme i en god smågrisehule skal styres intelligent. Det er ikke nok  at  hæve varmelampen hver anden dag eller aktivere en spareknap på varmelampen. Smågrisehulen er uden grise ca. 24 gange i døgnet og lige så mange gange er den fyldt. Det nødvendigt at styre varmen i forhold til, om grisene er ude eller inde.

Der anbefales normalt enten 150 Watt varmelampe eller 50 Watt gulvvarme + 100 Watt varmelampe. 14 smågrise i hulen svarer det til 140 Watt ekstra varme. Hvis anbefalingerne overholdes, er varmen fordoblet, når smågrisene er i hulen. Som resultat trækker de ud af hulen, hvilket er energispild og koster smågrise livet.

Her gør den intelligente varmelampe forskellen. Den tilpasser konstant varmen til smågrisenes behov. Du ser ikke grise ligge uden for hulen.

 

 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her