UV beskyttelse mod luftbåren smitte (Fx. PRRS)

En del tabsvoldende sygdomme er luftbårne og kan smitte gennem ventilationsluften. UV bestråling dræber/svækker bakterier og vira, inden de når dyrene. UV-beskyttelse kan indsættes i næsten alle typer stalde.

For avlerne vil et smittesikringsanlæg forøge værdien af de solgte avlsdyr, da der er meget lille risiko for, at de er smittet men endnu ikke udviser symptomer. Vigtigheden afhænger af den aktuelle produktion:

1: Ornestalde med distribution af sæd til mange besætninger
2: Avlsbesætninger
3: Opformeringsbesætninger
4: Produktionsbesætninger

Undertryksanlæg med vægventiler.

Ventilerne lukkes og der indsættes tagventiler, så luften tages fra kippen eller midt på tagfladen. Tagventilen har min. 2 meter rør. De øverste meter rør indeholder UV teknik med professionelle UV rør, der fylder røret med kraktig UV stråling på netop den bølgelængde, som er mest effektiv til at dræbe bakterier og vira, uden at producere sundhedsskadelig ozon. Ventilationsrørene har en beklædning, som reflekterer UV strålerne, så de bliver brugt flere gange.

Alternativt kan der laves et rum ved hver vægventil, hvor der placeres et eller flere UV rør. Denne løsning anbefales kun, hvis man som minimum indsætter 3 UV rør og 3 uafhængige styringer. Det betyder i de fleste tilfælde meget dyre anlæg og et meget stort elforbrug.

Anlæg med tagrum, diffust loft eller loftventiler.

I disse anlæg skal luftindtaget ved udhæng lukkes. I stedet indsættes tagventiler i kippen, som luften suges igennem. Der indsættes rør, og dette udgør den aktive UV del. Under enheden skal der være en afskærmning, så luften ikke direkte kan blæse ned på ventilerne. Der anvendes ikke noget fordelerhoved ved denne løsning.

Det bestående ventilationsanlæg er uændret efter indbygningen.

Central overvågning.

Anlæggene kan udvides med central overvågning og mulighed for styring af UV rørene. Et special designet printkort monteres i hver styreboks og alle forbindes med hinanden med VE buskablet. En PC er også forbundet, og på skærmen kan man se drifttilstanden af alle UV rørene. Der er også overvågning af frekvensstyringerne til ventilatorerne ligesom der er integreret beskyttelse ved overbelastning af ventilatoren. Overvågningssystemet kan let forbindes til det bestående alarmanlæg. Også løbende logning af drifttilstanden, så man overfor sit forsikringsselskab kan dokumentere tilsyn og vedligehold af UV anlægget, er en mulighed.

Driftomkostninger.

Rørene slides efterhånden, og vil efter et år have tabt ca. 10 % af effektiviteten. Udskiftning sker fra udvendig side, så der ikke skal bruges stiger eller stilladser indvendigt. Professionelle UV systemer er ikke for amatører. Intensiteten kan sammenlignes med svejsning, men der ses kun et blåligt lys. Rørene indeholder lidt kviksølv, hvorfor de skal behandles varsomt og ikke må bortskaffes på sædvanlig måde. Med en serviceaftale skifter vi rørene, når de er slidte og sørger for, at rørene går ind i genbrug, så der ikke tilføres farlige kemikalier til miljøet.

Driftsomkostningen er elforbrug og udskiftning af slidte UV rør. Levetiden på rørene og el-omkostningerne kan reduceres ved behovsbestemt drift. Det kan være stop for et eller flere rør, når luftmængden er lav. Det kan være stop for et eller flere rør, når solen skinner og der er en naturlig UV stråling. Endelig kan det være stop for nogle rør, når vindretningen er sikker.

VengSystems modulopbyggede styring gør det muligt at lave specialløsninger, der passer til aktuelle forhold og ønsker.

Herunder: UV-anlæg dækker luftindtagene (også vægventil) og bestråler indgangsluften.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her