Reduktion af støv i luften med højtrykskøleanlægget

Et højtrykskøleanlæg kan også bruges i den kolde årstid til at reducere støvbelastningen på dyr og mennesker. Aktivering af køleanlægget ved lav ventilation fylder rummet med mikroskopiske vanddråber, der får de små støvpartikler til at samle sig. De bliver derfor så tunge, at de falder ned på gulvet, og luften bliver ren og klar.

Det er meget nemt at ændre et kølesystem fra VengSystem til også at udføre støvbinding. Kernen er et program PC-Water, som installeres på en PC på gården. PC-Water styrer enkelt og overskueligt støvbindingen i staldene via VE-bussystemet. Der er derfor et minimalt arbejde forbundet med denne udvidelse.

På PC'en oprettes alle sektioner med navn. Der angives tidspunkt dels for den første vandtåge og hvor lang tid, der skal være mellem vandtågerne. Sluttelig indstilles et tidspunkt for ophør af støvdæmpningen.

Der kan også lægges en støvdæmpning ind til et fast tidspunkt, sådan at der er minimalt med støv i en sektion ved arbejdsdagens start.

Alle oplysninger ses i et overskueligt vindue på PC'en, ligesom man kan se driftstilstanden for de enkelte sektioner.

agromek_en_09

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her