Nu er tiden til splitamning halveret

Splitammer lukker automatisk grisene ud

 

Ved splitamning spærrer man de førstfødte og største smågrise inde et par gange det første døgn i 20-30 minutter. De sidst fødte og de mindste får nu mælkebaren for sig selv.

Splitammeren sørger automatisk for, at de bliver lukket ud. Du glemmer dem ikke og du skal ikke tilbage og lukke op igen. Der er derfor kun det halve antal besøg inde i stien, hvilket er godt for hygiejnen.

En besætning på 1000 søer skal bruge 15 splitammere for at være dækket ind.

Splitammeren skrues fast på en plade med et hundehul. Ved brug tændes for splitammeren, forsinkelsen stilles på displayet, lågen lukkes. Derefter sættes pladen foran hulen og de aktuelle smågrise løftes ind i hulen.
De dygtigste svineproducenter bruger i dag splitamning ifølge Seges. Se nedenfor hvorfor.

   

 

Anvendelse 1

En nyfødt gris får 80% af sit immunsystem fra soens råmælk. En smågris skal minimum have 300 ml råmælk det første døgn. Der er meget stor spredning på den mængde råmælk, som smågrise får uden splitamning, se nedenfor hvor forskere har målt indtaget ved 48 søer. Det ses, at gennemsnittet ligger fra 300 til 600 ml.

Men nedenfor ses, hvor mange der ikke fik den nødvendige mængde. Det er i gennemsnit 4 grise i hvert kuld, der får en dårlig start og som enten dør eller tager lang tid om at nå slagtevægten.

 

 

 

Anvendelse 2

Når soen får mange og små grise, er det godt at opvarme og tørre dem inden de får lov at komme til soen. Læg dem i hulen, luk lågen og stil tiden til 10-15 minutter. De vil da komme ud tørre og gennemvarme og have mere energi til at finde patterne.

Anvendelse 3

Mange lægger sidste fodring lige inden man tager hjem for at kunne vurdere soens tilstand. Soen skal stå op, når der fodres. Det øger risikoen for ihjellægninger, når hun senere lægger sig igen.
Læg smågrisene ind i hulen ved sidste fodring, luk lågen og stil tiden til 40 minutter. Når grisene kommer ud igen, så vil soen ligge ned og dødeligheden vil være lavere.

Anvendelse 4

I stier med løsgående søer er det meget vigtigt, at smågrisene lærer at bruge hulen fra allerførste time. Det sker ved at man tager smågrisene fra soen efter diegivningen og igen lukker dem ud efter en time. Det kan være nødvendigt at gøre mange gange afhængig af grisene læreevne. Splitammeren halverer arbejdet med dette, da den selv lukker grisene ud igen, og man kommer aldrig for sent.

Vigtig viden

De mindste grise er ikke mindre udviklet end de større, tværtimod. De vil klare sig godt, hvis man giver dem en god start. Og store kuld og dermed mindre smågrise er ikke ensbetydende med større dødelighed. Nedenstående viser dødelighed og kuldstørrelse for mange danske besætninger. Som det ses, så stiger dødeligheden ikke med kuldstørrelsen.


Men der er 1,7 smågris mere, der overlever hos de dygtigste end hos de dårligste. Det er næsten 1000 kr. mere i DB per so.

Generelt

Splitammeren er batteridrevet, så der er ingen kabler at passe på. Den lades op med en autolader uden elektronik eller en 24V strømforsyning hver anden måned. Hvis batteriet er lavt, så kan tiden kan ikke aflæses eller stilles.

Den er nem at bruge. Tryk på ON knappen. Tiden aflæses i displayet. Brug + eller - tasterne til evt. at stille tiden. Luk lågen.

Tilbehør: Montageskinner, så den let kan flyttes fra hulplade til hulplade: VE925-010 (10 sæt):

 

Splitammer brochure

Store gevinster ved splitamning (engelsk)

 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her