Specialløsninger er også muligt

Specialløsninger anvendes, når der ikke er en god standardløsning. Nedenfor er listet en række specielle opgaver, hvor VengSystem's kompetencer indenfor dyr og klima er brugt til at løse udfordrende opgaver.

Ellegård Minigris

Temperaturer året rundt mellem 20 og 25° og 100 % sikret mod infektioner udefra.

    
 

Kunsttransport

Værdifulde kunstværker flyttes jævnligt fra museer og til udstillinger. Under transporten skal de holdes mellem snævre temperaturgrænser og luftfugtighedsgrænser. Oveni skal der være fuld dokumentation for klimaet under hele transporten.
VengSystem har lavet løsninger til dette. Det modulære styringssystem garanterer reservedele gennem en lang årrække, også selvom det er en specialløsning.

 

Smittesikring af ornestald

Når husdyrsygdomme nærmer sig landet, kan det være en god ide at sikre ornestalden, som udgør de største værdier i besætningerne.

Selvom der skiftes tøj og tages bad før staldadgang, udgør ventilationsluften stadig en risiko. For at fjerne denne risiko skal alt luft, som tilføres stalden, filtreres. Filtertype afhænger af hvilke krav, der skal opfyldes mht. bakterier og/eller virus.

Det er kun ikke gjort med filtrering af den indtagne luft. Det skal også sikres og overvåges, at der skabes et lille overtryk i stalden, så smittekim ikke trænger ind gennem utætheder.
VengSystem designer og leverer komplette løsninger til alle behov.

 

Klimalaboratorium

Århus Universitet, Foulum, fik for nogle år siden et nyt klimalaboratorium med 4 kamre for forsøg med husdyr og klima. På grund af det modulære styresystem blev VengSystem valgt som leverandør. Via VE-buskabel er det enkelt at tilslutte forskelligt måleudstyr til dataopsamling på PC.

Ud over selve ventilationsanlægget, der både har mulighed for vægventiler, loftventiler, diffust loft og kombinationer plus udsugning ved loft, ved gulv forrest, ved gulv bagest og kombinationer, så er der CO2 og luftfugtighedsstyring. Derudover er der via VE-bussen tilsluttet vandmålere, el-målere, trykmålere mm.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her