Den mest økonomiske slagtesvinestald

Beregningerne gælder for en slagtesvinesektion med 500 stipladser med en tredjedel drænet gulv.

Investering

Traditionel løsning VengSystem løsning
Investering Pris Investering Pris
Rumvarme 20.000 CO2 styret min. ventilation  
Fremføring varmt vand 6.000    
Ekstra varmerør og tykkere beton 15.000    
Gyllekølingsanlæg 35.000 Ventilation med delluftrensning  
Samlet investering 76.000 Samlet investering 80.000

 

Investeringen ligger på samme niveau om der vælges en traditionel løsning eller en løsning fra VengSystem. Men der er store besparelser på driften:

Driftsomkostninger (per stiplads per år)

Traditionel løsning VengSystem løsning
Driftomkostninger kWh/ år Driftomkostninger kWh/ år
Gulvvarme 0 Ingen gulvvarme 0
Rumvarme 0 CO2 styret min. ventilation 0
Gyllekøling 220 Luftrenser (30% luft) 15
I alt el 220 I alt el 15

Der skal køles med 35 Watt / m2 for at opnå 30 % ammoniakreduktion. Hertil skal der bruges 18 Watt el, samlet produceres 53 Watt / m2. En stiplads har 0,7 m2 spalter, hvorfor en stiplads har 37 Watt varme til rådighed året rundt. Det vil være et problem at afsætte denne varme inde i stalden i sommerhalvåret.

Økonomi

Der er en årlig besparelse på 205 kWh eller 102.500 kWh el for en sektion. Syreforbruget i luftrenseren er gratis, hvis prisen på et kg N er 6 kr. og prisen på et kg. svovlsyre er 2 kr.

Der vil være et lidt større vedligehold på luftrenseren, på den anden side så er man ikke tvungen til at bruge den store mængde varme inde i stalden, hvor den let giver adfærdsproblemer med reduceret produktivitet.

Udregningerne er anerkendt af energirådgivere og baseret på standardstalde. Kontakt os for at få en udregning, der passer til din situation.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her