Klimasensorer til ethvert formål

 VengSystem har udviklet en række sensorer, der dækker alle behov.

Temperaturmåling

VE10 Temperature Sensor bruges til måling af lufttemperatur.  Måleområde -20°C til +60°C.

VE10A Temperature Sensor bruges til måling af lufttemperatur eller til måling af temperatur på gulvvarme m.m. Måleområde for selve føleren -40°C til +100°C. Standard kabellængde er 180 cm, men VE10A kan mod merpris leveres med op til 10 m kabel.

VE11 Temperature and Airspeed Sensor bruges til måling af lufthastighed og til måling af lufttemperatur. Ideel til alarmering i stalde med tunnelventilation, hvor temperaturen ikke er en sikker information om ventilationssvigt. VE95 alarmanlæg danner sammen med én VE11 et sikkert alarmanlæg.

 

 

 

 

 

Trådløs temperaturmåling

Med VE110 temperaturføleren kan der måles trådløst, op til 100 meter i frie omgivelser og 10-20 meter indendøre. VE111 måler overfladetemperatur trådløst. Fælles for de to typer følere er en modtageenhed VE49, der tilsluttes VE bussen, og som kan håndtere 8 eller 48 følere. Følerne er designet til det hårde miljø, som findes i transportbiler til husdyr.

     

 

Måling af luftfugtighed

Luftfugtighed har betydning i stalde med strøelse, som skal holdes tør ved bakteriers omsætning af afføring fra dyr, f. eks. slagtekyllinger og fritgående høns. Følere til måling af luftfugtighed påvirkes af ammoniak i stalden og deres levetid derfor begrænset. For stalde uden strøelse anbefaler vi CO2 følere og MultiSensor metoden, se nedenfor. Fugtføleren forbindes til VE Bussen med VE14 iniversal input. Til laboratoriebrug har vi fugtfølere fra Vaisala.

 

Måling af ammoniak, CO2 m. fl.

VE18 MultiSensor er til flerpunkt målinger af gasser som ammoniak, kuldioxid, kuloxid, svovlbrinte og andre gasser. Kan bygges til 10 målepunkter. Kan lave relative målinger med en referencegas som udeluft. Kan udstyres med 2 sensorer. Har opvarmet manifold så kondensvand ikke forekommer. Vandsensorer i alle kanaler for sikring mod vandskader af sensorerne. Tilsluttes en PC via VE-bussen. Op til 7 enheder kan være tilsluttet den samme bus.

 

ve18c

 

 

 

 

 

  

VE18C MultiSensor: anvendes til måling af CO2 i op til 10 staldrum. Med VE108 kan ventilationen i stalden styres udfra staldens indhold af CO2. Standard måleområde er 0 til 10000 ppm. Op til 8 kan sammenkobles på VE Bussen, så 80 staldrum kan overvåges. Der lægges en slange til hvert rum, hvor der afsluttes i en filterboks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykmåling

Måling af lufttryk er specielt vigtigt, hvis der er forhøjede hygiejnekrav. Det kan være indgangspartiet, som er opdelt i flere zoner, og hvor det skal forhindres, at smittefarligt støv kan blive suget ind i staldbygningen. For hvad er værdien ved at skifte tøj, hvis støv fra tøjet bliver ført ind med luften.

Overvågning af at der er det rette tryk i de forskellige zoner bliver derfor vigtigt. Lukker personalet dørene i rigtig rækkefølge? En mulighed er at anvende VE18P, som findes med 8 eller 10 målepunkter. Den kan tilsluttes VE-Bussen og dermed PCen og dens program VE PC-Log, så man har et billede af trykforholdene gennem lang tid. Da der kun anvendes én trykføler, så er pålideligheden af trykforskelle meget stor og vedligehold er lille.

Måling af fugt, lys, vand, foder m.fl.

VE14 Universal Input. Position via potentiometer, spænding, tæller, hastighed, vinkelhastighed og flow. Bruges til diverse sensorer fx trykføler, fugtføler, målevinge, vandur, fodervægt, elmåler, batterispænding m.fl. En kontrollampe viser indgangsniveauet, og kontrollamperne Line, Send og Error viser tilstanden på VE bussen.

Fugtføler. Tilsluttes VE14, hvorefter fugtværdien i stalden er til rådighed for klimastyringen VE108, alarmanlægget VE95 og PC programmet PC-Log samtidigt.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her