Overbrusning og iblødsætning

Overbrusning er lovpligtig i visse lande. Grise er dårlige til at regulere deres kropstemperatur, de har ingen pels og de kan ikke svede. I naturen gør de huden våd, når de føler sig for varme. I stalden findes denne mulighed kun, hvis der er et overbrusningsanlæg.

Anlægget er dyser til vand placeret over gødezonen, som aktiveres med bestemte mellemrum. Vandet er almindeligt vandværksvand, der skal kun bruges en almindelig magnetventil til at åbne og lukke for vandet.

Grisene kan søge ned i gødezonen for at få huden gjort våd og derefter lægge sig i hvileområdet, hvor fordampningen af vandet giver den eftertragtede afkøling.

VengSystem har et sofistikeret styringsmodul til styring af magnetventilen til overbrusning. Den er afhængig af staldtemperaturen, hvor interval er lang og varighed er kort ved normale temperaturer. Ved stigende temperatur bliver intervallerne kortere og varigheden længere. Der er en række parametre i styringen, som kan anvendes til at opnå det allerbedste resultat.

Overbrusning og styring heraf bidrager til at få den ønskede adfærd hos grisene, så svineri i hvilezonen ikke bliver et problem.

Iblødsætning.

Iblødsætning kan være lavet med den samme rørføring som overbrusning, man skifter blot dyser så vandet fordeles over hele stalden. Det kan også være lavet med en separat rørføring og faste dyser. Kuglehaner kan så bestemme hvilke dyser vandet skal løbe til, når magnetventilen åbner. Det kan også være lavet med 2 magnetventiler, så de 2 systemer et helt uafhængige. I nogle tilfælde er der en fælles rørføring til alle sektioner, hvor vandet tilføres i et mønster, der passer til iblødsætning.

VengSystems styremodul regulerer både overbrusning og iblødsætning. Til iblødsætning er der et helt program med intensiv sprøjtning i begyndelsen og en mindre intensiv senere til at vedligeholde. Iblødsætningen er nem og sikker. Klimastyringen skal ikke betjenes med risiko for fejl. Der trykkes blot samtidig på AUT og ON knappen på styremodulet, og programmet starter.

 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her