Smittebeskyttelse Minkstalde

10-11-2020

Smittesikring kræver en lukket hal med perforerede vægge og udsugninger placeret midt i bygningen. Det anbefales også at isolere tagfladen med 100 mm for at undgå varmen fra solen.

Ud fra normtallene for minkenes foderforbrug og tilvækst kan luftbehovet beregnes til 5 m3/h per voksen dyr. Med 7,4 dyr per m2 er det 37 m3/h / m2. Det er på niveau med en svinestald med diegivende søer.

Smittesikringen gøres med UV bestråling af den luft, som suges ud. Der er to standardmoduler på henholdsvis 9000 og 15000 m3/h eller omregnet til mink 1800 eller 3000 dyr eller omregnet til gulvareal 240 eller 400 m2.

Ud over investeringen er der også løbende omkostninger til el og udskiftning af UV rør. For 9000 m3/h udgør el ca. 550 Watt, for 15000 ca. 1300 Watt. Omregnet per mink er det 2,7 kWh årligt for 9000 enheden svarende til lidt under 2 kr. Udskiftning af rør udgør tilsvarende 0,4 kr.

Investeringen for en 9000 enhed udgør ca. 30000 kr. (ved samlet ordre på 10 stk.). Hertil kommer montage i taget ca. 5 timer og el-tilslutning ca. 2000 kr. Brutto ca. 35000 kr. Omregnet er det en investering på ca. 19 kr. Afskrevet over 10 år er det 2 kr. per år per dyr.

Isolering med 100 mm med indvendig beklædning ligger omkring 100 kr. per m2. Det svarer til 13,5 kr. per dyr. Afskrevet over 20 år er det 0,7 kr. per år.

Samlet vil det koste 5,1 kr. per dyr at sikre mod luftbåren smitte.

Hvis der konstateres smitte i omgivelserne, så kan man vende ventilatorernes omløbsretning og blæse luft ind i minkhallen. Luften vil blive desinficeret på vejen ind og beskytte dyrene.

Den totale sikring omfatter også sikring af foderet og den personbårne smitte.

 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her