Åbent brev til politikerne

14-01-2021
Hvorfor vil man ikke se muligheden for reduktion i svinesektors klimaaftryk?


Til de mennesker, som arbejder med at løse
klimaproblemer.

Fødevareministeriet og Seges spænder ben for stor reduktion i svinesektorens klimaaftryk.


I det følgende får du et resume over forløbet og de muligheder, som Danmark burde udnytte.


Svinesektoren skal bruge varme i fare- og fravænningsstalde. Desuden skal man reducere
ammoniakudslippet med 30 % og endelig er der kommende krav til metan udslip.


I de fleste tilfælde anvender man gyllekøling, som reducerer ammoniakudslippet, og kølingen
producerer en stor mængde varme, som anvendes til opvarmning af staldene. Det lyder perfekt, en
varmepumpe drevet af el erstatter oliefyret.


Desværre er virkeligheden en anden. Det teoretiske varmebehov i staldene er i dag skruet voldsomt
opad for at få ligningen til at gå op. Og varmebehovet er tæt på nul i den varme årstid og stor i den
kolde årstid. Altså producerer man en stor mængde varme om sommeren, som der ikke er behov for.
Og der bruges energi til at producere denne varme. Det er spild af energi.


Der er en anden mulighed. Renser man f. eks. 15% af luftkapaciteten med 75% effektivitet, så er
kravet om 30 % reduktion i ammoniakudslip nået. Energiforbruget til drift af en luftrenser er på niveau
med energiforbruget til ventilationsanlægget, hvilket er langt under energiforbruget til gyllekøling.
Beregninger viser energibesparelser på over 90 %.


Men der skal bruges varme i staldene specielt om vinteren. Det kan man løse med en varmepumpe,
som henter varmen fra det lune vand i luftrenseren. Det ca. 15° varmere vand giver en større
energieffektivitet i varmepumpen og elforbruget vil følge behovet for varme modsat med gyllekølingen.


Med denne løsning er der desuden mulighed for at reducere varmeforbruget i staldene, 50% reduktion
i farestaldene (intelligent varmelampe) og op til 90% i fravænningsstaldene (intelligent overdækning).
Det sker uden nogen reduktion i produktionsresultaterne. Disse løsninger vælger landmænd i dag fra,
da de har masser af ”gratis” varme fra gyllekølingen.


Disse løsninger har Seges ikke villet afprøve, der er ingen begrundelse. Men Seges pendant i Frankrig
IFIP har testet løsningerne under klimaforhold svarende til Danmark og har bekræftet ovenstående tal.


Hvad stopper så disse muligheder? Det gør en manglende Vera godkendelse af vor luftrenser.
Godkendelsen er nødvendig for at landmanden kan få sin miljøtilladelse fra kommunen. Men da vor
luftrenser er modulært opbygget, så kan den ikke godkendes ifølge mail fra Vera sekretariatet.


For at løse dette problem har vi sammen med Ålborg Universitet udviklet en ammoniakemissionsmåler,
så effektiviteten af luftrenseren løbende kan dokumenteres overfor kommunen. Den overholder alle de
krav, som man stiller til måleteknik for at opnå en Veragodkendelse. Man kan sige, at måleren laver en
Vera-test år efter år, hvor Vera blot kræver 2 gange 14 dage.


Men den kan ikke bruges. Fødevareministeriet vil ikke ændre lovgivningen, så miljøreguleringen af et
landbrug kan foregå ved måling af den faktiske emission. Man vil heller ikke tillade, at udstyret
anvendes til løbende at dokumentere effektiviteten af en luftrenser. Alle tilladelser er baseret på
teoretiske tabelværdier og Vera tests.


Vi har haft foretræde for Fødevareministeriet med næsten et års forsinkelse uden at der sker noget. Vi har haft foretræde for fødevareudvalget, men har end ikke fået noget svar på vort spørgsmål.


Seges ønsker ikke at teste udstyret, selvom vi har tilbudt det uden beregning.


Det er som om, at man ikke ønsker løbende at måle ammoniakemissionen fra danske stalde. Nogle landmænd er fortørnede over, at denne mulighed ikke eksisterer. Kommunerne er meget positive, da det vil lette deres tilsyn meget.
Måleudstyret er udviklet med statstilskud fra GUDP midlerne og tilskyndet at Natur- og Landbrugskommissionens rapport fra 2012.


Når staten bruger penge på et sådant projekt, så undrer det os, at man ikke vil anvende det produkt, som blev udviklet og dokumenteret.


Endelig synes vi, at det er forkert ikke at bringe disse muligheder i spil, når man skal reducere landbrugets klimaaftryk.


Ønsker man yderlig dokumentation, så vil vi med glæde fremsende det.


Niels Veng,
Direktør,
20301122.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her