Metanemission

Unikt VE118 målesystem til præcis bestemmelse af, hvor megen metan, der udledes fra stalden i en bestemt periode. Systemet kræver minimalt tilsyn og kontrol og kan også bruges til at bestemme metanreduktion ved f.eks. tilsætning af additiver til foder eller gylle. Systemet kan udvides med alarm og fjernovervågning.

Målevinger i udsug registrerer, hvor megen luft, der går ud af staldene. En elektrisk volumenpumpe fører en brøkdel af denne luft til en speciel udviklet metanpose, som er så tæt og stor, at den kan opsamle over et helt år.

Efter en bestemt tidsperiode (fx ½ eller 1 år) udtages luftprøver og de sendes til et laboratorium, der analyserer, hvor mange ppm(v), der er i prøverne. På baggrund af den brøkdel luft, der er ført gennem flasken, kan emissionen beregnes med stor nøjagtighed.

Er der suget 200 mio. kubikmeter luft ud af stalden over et år (informationen er i VE118 computeren), og brøkdelen er sat til 1:200 mio., så indeholder metanposen én kubikmeter staldluft. Da luften hele tiden er opsamlet proportionalt med ventilationens størrelse, så vil dens koncentration svare til den luft, som gik ud af stalden.

Hvis koncentrationen af laboratoriet opgives til 6,4 ppm, så fratrækkes atmosfærens indhold på 1,4 ppm. Påvirkningen af det omgivende miljø har derfor været 200 mio. kubikmeter luft med 5 ppm metan. Det kan omregnes til 706 kg metan.

Metanmålingen kan udvides til også at omfatte måling af ammoniak emission.

Målemetoden er udviklet i samarbejde med Ålborg Universitet.

 

 

 

 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her