Loftventiler

Loftventiler

Vægventiler har en begrænsning i staldbredden, som afhænger af loftets hældning og inventarets opbygning. Ved brede stalde med lav lofthældning kan vægventiler ikke anvendes. I stedet kan man med et loftrum anvende loftventiler.

Der skal være tilstrækkelig åbning fra det fri og til loftrummet.  Der anbefales 3 cm2 per 1 m3/ time. Åbningen skal være uden kanter ned mod loftet. Den langsomt strømmende friskluft må ikke blande sig med den meget varmere luft øverst. En mulighed er også at isolere tagfladen, så solvarmen ikke kommer ind i loftrummet.

En stor fordel er, at man kan placere loftventilerne frit.  Man er ikke bundet af ydervægge som ved vægventiler.

Loftventilerne skal dog altid placeres ovenover dyrenes hvilezone, så den varme luft fra dyrene arbejder i samme retning som friskluftstrålen.

Det kan give en udfordring, hvis stierne har delvise spalter. Når stalden er for varm, søger grisene til det koldeste sted i stien. Det vil ikke være hvilezonen, hvis loftventilen sidder lige ovenover. Risikoen er svineri i stien med forøget ammoniak i luften mv.

Vælger man et diffust loft kan svineri undgås, da man er frit stillet med at placere den supplerende loftventil. Derfor anbefales diffust loft med supplerende loftventiler altid til stier med delvise spalter.

 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her