Ventilationsanlæg med lige-/overtryk i stalden

Ligetryksventilation var tidligere meget populær. Det er let at montere indblæsningshoveder i taget og ved siden af udsugningsskorstene.

Elforbruget stiger dog, da der både indgår ventilatorer i luftindtaget og i luftudtaget. I et indblæsningshoved ændrer luften retning to gange ved høj hastighed. Derved stiger el-forbruget og bliver 3-4 gange højere end ved et undertryksanlæg.

Overtryksventilation: For at reducere el-forbruget, udelades ventilatorer i udsugsenhederne, og et overtryk i selve stalden fremkommer. En staldbygning er sjældent 100% tæt. En lille del af staldluften presses derfor ud gennem utæthederne med fugtophobning i bygningskonstruktionen til følge.

Mure og isolering fyldes med vand. Våd isolering mister isoleringsevnen, og et godt klima i stalden kan ikke opretholdes. Ved frostvejr vil noget af vandet i konstruktionen fryse til is og efterfølgende skade bygningsdelene.

Stærke sider Svage sider
Meget lidt vindfølsom Meget stort elforbrug
Kan etableres i næsten alle stalde Mange roterende dele
  Relativ dyr i anskaffelse

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her