Den mest økonomiske løbe-drægtighedsstald

Beregningerne gælder for en løbe-drægtighedsstald med 900 søer med en tredjedel fast gulv.

Investering

Traditionel løsning VengSystem løsning
Investering Pris Investering Pris
Rumvarme 100.000 CO2 styret min. ventilation  
Fremføring varmt vand 12.000    
Ekstra varmerør og tykkere beton 40.000    
Gyllekølingsanlæg 200.000 Ventilation med delluftrensning  
Samlet investering 352.000 Samlet investering 175.000

 

Investeringen i en traditionel løsning med gyllekøling er dobbelt så dyr som en løsning med delluftrensning.

Driftsomkostninger

Traditionel løsning VengSystem løsning
Driftomkostninger kWh/ år Driftomkostninger kWh/ år
Rumvarme 0 CO2 styret min. ventilation 0
Gyllekøling 169.000 Luftrenser (40% luft) 10.000
I alt el 166.000 I alt el 10.000

 

Der skal køles med 23 Watt / m2 for at opnå 30 % ammoniakreduktion i stalde med skrabeanlæg. Hertil skal der bruges 11,5 Watt el, samlet produceres 34 Watt / m2. Stalden har i alt 1700 m2, der skal køles, hvorfor køleeffekten er 39 kW. Det kræver 19 kW el = 166.000 kWh el om året.

Økonomi

Der er en årlig besparelse på 156.000 kWh el for stalden. Syreforbruget i luftrenseren er gratis, hvis prisen på et kg N er 6 kr. og prisen på et kg. svovlsyre er 2 kr.

Der vil være et lidt større vedligehold på luftrenseren, på den anden side så er man ikke tvungen til at bruge den store mængde varme inde i stalden, hvor den let giver adfærdsproblemer med de løsgående søer med reduceret produktivitet som resultat.

Udregningerne er anerkendt af energirådgivere og baseret på standardstalde. Kontakt os for at få en udregning, der passer til din situation.

 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her