Lavere ammoniakemission er godt for miljøet

Under højere afgangsvægt er der redegjort for, hvordan en lavere staldtemperatur giver reduktion i ammoniakemissionen. I nogle lande er der restriktioner i udledningen af ammoniak, og der skal installeres udstyr til ammoniakreduktion som gyllekøling, gylleforsuring og luftrensere.

Den enkleste måde til reduktion af ammoniak fra grisestalde er at sænke staldtemperaturen. Det er aldrig afprøvet i Danmark, men den franske svinefaglige organisation, IFIP, har testet det i to hold fravænningsstalde. Starttemperaturen blev nedsat fra 28° til godt 20° ved at installere intelligente overdækninger. Herunder ses indholdet af ammoniak i en stald med intelligente overdækninger og i en referencestald.

Ud over at måle ammoniakindholdet blev også CO2 indholdet målt. CO2 kan bruges til at sammenligne luftskiftet i de 2 sektioner og også til at omregne ammoniakkoncentration til ammoniakemission.

Tallene viser et fald i ammoniakkoncentration på 80 % og et fald i ammoniakemissionen på 68 %.

Energibesparelsen alene betaler for de intelligente overdækninger og man sparer installation af udstyr til ammoniakreduktion og driftomkostninger hertil. For 8 sektioner med 480 stipladser kan det være 30.000 kr. årligt.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her