Hi-Lo luftudtaget er fremtidens luftudtag

 Kompromisløs udsugning

VengSystem har udviklet egne løsninger til luftudtag med ventilatorer, nemlig Hi-Lo metoden. I stedet for den traditionelle 230 Volt ventilator med triacstyring eller den nye ventilator med jævnstrømsmotor (EC, LPC) anvendes en 3-faset motor med en meget høj virkningsgrad.

Den er energimæssigt fuldt på højde med de bedste EC eller LPC løsninger, men den er enklere i sin opbygning, mere sikker i daglig drift og betydelig billigere i vedligehold.

Selve ventilatoren har en 3-faset motor med en meget høj virkningsgrad og en vinge designet til staldventilation. Ved fuld ydelse er den koblet direkte til elforsyningen, og den bruger 4% mindre strøm end Energy Blue EC ventilatoren, der regnes som værende førende.

Ved ydelser op til 60 % luft trækkes ventilatoren af en frekvensstyring, som ovenikøbet kan være fælles for mange ventilatorer. Luftmængden reguleres ved at stille drejespjældets stilling. Mellem 60 og 100 % luft moduleres af ventilatoren, den kører tidvis direkte eller på frekvensstyringen. Tiderne sikrer at gennemsnittet passer. Der ikke er nogen målbare temperaturudsving i stalden.

Denne modulation sker i ca. 10 % af året og den har en positiv påvirkning på dyrenes opførsel i stierne. Efterhånden som udetemperaturen stiger, vil ventilationen også stige. Luften vil efter opblanding i stalden være tæt på staldtemperaturen.

Den er effektiv til at fjerne varmedynen, som ligger hen over topproducerende dyr. Modulationen sikrer, at det sker, men sikrer samtidig, at der ikke opleves træk, når den varme luft over dyrene er skubbet væk.

En defekt EC ventilator er dyr, en Hi-Lo ventilator skal kun have nye lejer, resten slides ikke.

VengSystem har eget laboratorium, hvor EC ventilatorer er sammenlignet med andre typer ventilatorer. Kurven herunder viser den store udvikling, der har været i effektiviteten på elmotorer. Nederste kurve er de gamle ventilatorer, øverste kurver er de nuværende. Det forklarer ca. en tredjedel af forbedringerne.

To tredjedele kommer ved at skifte fra triac til frekvensstyring. Denne store besparelse kan man endog hente på de bestående ventilatorer.

Når ventilatoren er slidt op, så kan man skifte til den nye type. Nedenstående kurver viser el-forbruget ved forskellige reguleringsformer:

  • Den grønne er med triac
  • Den blå med frekvensstyring af 3 faset ventilator
  • Den røde kurve frekvensstyring af eksisterende 230 Volt ventilator.

 

Download
 Hi-Lo ventilation er en ægte nyskabelse
 Hi-Lo i 4 store sektioner
Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her