Lavere temperatur med højtrykskøling

Køling af luften sker typisk ved at fordampe vand, enten ved at gøre et filtermateriale (pad) vådt og lade luften trænge gennem dette.  Eller ved at lave mikroskopiske vanddråber via højtryk. Eller ved at føre luften gennem rør eller kanaler under jorden, inden den tilføres stalden.

Generelt anvender man padkøling ved varm fugtigt klima (troperne) og højtrykskøling i mere tørt klima (tempereret og subtropisk klima). De to metoder har hver især fordele og ulemper, se senere.

Alternativt kan man give dyrene mulighed for at gøre sig våde via overbrusning.

Almindeligvis indsætter man køling ved de dyr og den produktionsform, som er mest varmebelastet. Har dyret en stor foderoptagelse (slagtekyllinger og diegivende søer), så har dyret også en stor varmeproduktion, som skal afgives til omgivelserne. Hvis lufttemperaturen er så høj, at dyret ikke kan afgive varme til omgivelserne, bliver det varmestresset, som medfører faldende produktivitet og øget dødelighed.

Derfor har et køleanlæg stor dyrevelfærdsmæssig værdi.

Vandets indhold af salte har stor indflydelse på køleanlæggets stabilitet. I et padkøleanlæg er det kun vandet, som fordamper. Tilbage bliver opløste salte, som efterhånden koncentreres og ødelægger filtermaterialet (pad). Det sker også selvom der etableres bleed-off.

I et højtrykskøleanlæg bliver de opløste salte tilført luften og kan danne grå saltbelægninger på inventaret. Dette har dog mindre praktisk betydning, men hver gang kølingen stoppes vil der være vand på dyserne, der tørrer op. Derved dannes saltkrystaller hvoraf nogle ikke er vandopløselige og dyserne stopper efterhånden til. Dette problem kan løses med et ionbytteanlæg, så der kun er letopløselige salte i vandet.

 

        

 

 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her