Sådan sættes intelligent overdækning ind i en stald

Løsningen tilpasses den enkelte stald. Derfor er det vigtigt og billigere i det lange løb at kontakte VengSystem, inden de første streger til stalden bliver sat.

 

Nybyggeri

Staldsektionen opbygges som sædvanligt. Der laves ikke gulvvarme, men gulvet isoleres godt og kuldebroer skal undgås. Overdækningen skal være af samme størrelse og i ét stykke. Overdækningen skal være 0,08 m2 per stiplads, og gulvet uden spalter mindst samme størrelse.

Overdækningen skal i nederste stilling være skrå, så der er 40 cm åbning til stalden. Den skal slutte lufttæt til bagerst og de 2 sider. Midt i overdækningen skal der være runde huller med en diameter på 210 mm for montering af vandtætte varmelamper. Der dimensioneres med 10 Watt varme per stiplads ved 4 ugers fravænning og 15 Watt ved 3 ugers fravænning. Hvis den gennemsnitlige udetemperatur i årets koldeste måned er over -4°, så kan man spare et rumvarmeanlæg. Der skal være en mobil varmeunit til udtørring og forvarmning.

Renovering med gulvvarme

Gulvvarmen stoppes, vandet må ikke cirkulere. Gulvet skal være godt isoleret og kuldebroer skal undgås. Overdækningen laves til et stykke med vinkeljern, der boltes på. Den skal i nederste stilling være skrå, så der er 40 cm åbning til selve stalden. Den skal slutte lufttæt til bagerst og de 2 sider. Midt i overdækningen laves runde huller med diameter på 210 mm til at montere vandtætte varmelamper. Er man i tvivl om gulvets isolering eller kuldebro ved ydervæg kan man sætte ekstra varmelamper på.

Renovering af tidligere farestald eller slagtesvinestald

Intelligent overdækning er ideel, hvis en gammel farestald eller slagtesvinestald skal ændres til fravænning. Det er ikke nødvendigt at bryde gulvet op og lave gulvvarme. Det er ikke nødvendigt at lave rumvarme. Spalter kan dækkes af med en liggeplade fra VengSystem. Er stalden dårligt isoleret, så kan man supplere med ekstra varmelamper.

Sortering af grisene

Med intelligent overdækning kan man sortere grisene efter størrelse, så få stier får de største, de fleste får de gennemsnitlige og et par stier har de allermindste. Disse stier vil man ofte give et par ekstra varmelamper, så de får ekstra hjælp. Med gulvvarme kan man ikke lave denne sortering, da gulvvarmen er ens i alle stier, så de største har det for varmt og de mindste har det for koldt.

Sygestier

Der er et krav om at der skal være sygestier. Kaldes én af stierne for en sygesti så installeres et sygestibeslag på overdækningen, så løftet forsinkes. Forsinkelsen er let at ændre.

Styringer

Med op til 3 lamper i en sti monteres en VE122 dobbeltstyring midt for 2 stier. Er der 3 lamper monteres en fordelerboks på hver side af 'VE122. Er der mellem 4 og 6 lamper i en sti monteres en VE121F for hver sti. Er der over 6 lamper monteres der en VE121 sammen med en VE181. Dette sæt kan klare op til 10 lamper.  Den infrarøde sensor placeres midt mellem de midterste varmelamper. VE121 og VE122 forbindes til 230 Volt og et VE buskabel.

Mekanisk løft

Ved hver overdækning monteres et rullebeslag på en speciel krog. Er stibredden over 2,5 meter, så monteres der to. Mellem stierne lægges en hærdet rustfri ståltråd, hvor største længde er 20 meter. Er rækken over 20 meter så opdeles rækken og aktuatoren placeres midt for. Ståltråden forbindes med aktuatoren ved hjælp af rustfrie wirer og rullebeslag med 110 mm rullebeslag. Aktuatoren kan trække 600 kg og har en bevægelse på 600 mm. I større stalde anvendes flere (mange) aktuatorer, der kører parallelt.


Er der dobbeltrækker og ikke velegnet loft, så skal der være fastgørelsespunkter til rullebeslagene. Stolperne til stiskillevæggene kan laves kraftigere og længere og en redler monteret ca. 1,8 meter over gulvet er en god og fleksibel løsning. Redleren giver også mulighed for at montere styringerne på bærearme og kan tjene for føringsvej for el og buskabel.

Hovedstyring

På gangen placeres én VE91 strømforsyning for hver 3 aktuatorer med høj belastning. Desuden en VE108, der kan servicere op til 85 stier eller aktuatorer. Hvis antallet af stier overstiger 120, så anvendes et nyt net, som elektrisk er uafhængige af hinanden. Der kan være flere VE108 på det samme net, evt. én VE108 til hver sektion.

Liggeplader

VengSystem kan levere liggeplader på mål. Pladerne er 12 mm tykke og er fremstillet af plast med tilstrækkelig isoleringsevne. Den har håndtag for nem flytning, hvis der skulle optræde svineri. Den er så tung, at grisene ikke flytter med den, og den er holdbar og bides ikke i stykker.

Svineri

Med indførsel af en liggeplade eller delvise spalter bliver grisenes adfærd i stien vigtig. Det gælder efter 3-4 uger, hvor varmen er slukket og overdækningen er løftet helt op. Staldtemperaturen skal vælges, så grisene lægger sig på det faste gulv. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal ventilationsanlægget sørge for, at grisene stadig foretrækker at lægge sig på det faste gulv. Et overbrusningsanlæg kan fjerne varmestress hos grisene, så de ikke tvinges til at lægge sig i deres egen afføring.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her