Intelligent varmelampe: Mindre varmebelastning af so

Overdækning og intelligent varmelampe giver dig:

  • Lavere staldtemperatur
  • Mindre stress i hulen

Lufttemperaturen  i farestalde kan sættes ned fra f. eks. 24° til 20°,  når du har overdækning og intelligent varmelampe. Søerne vil æde mere foder ved den lavere temperatur. En række forsøg viste, at når temperaturen blev ændret fra 22° til 18° gav en 10 % større foderoptagelse (+2,5 % per °C). Ligeledes viste forsøg, at en forøgelse fra 22° til 30° nedsatte foderoptagelsen med 30 % (-3,7 % per °C).

Der er mindre stress i hulen, når smågrisene ikke konstant skal flytte sig for at ligge godt. Den kan få det for koldt, hvis man fjerner varmelampen for tidlig, og hvis der er for varmt i hulen ligger den ikke komfortabelt.

Soen producerer en vis mængde mælk under de givne betingelser. Denne mælk spildes delvis, hvis en smågris dør sent i forløbet, hvis den skal bruge mælk for at holde varmen eller hvis den hele tiden skal flytte sig for at have det godt.

Den franske svinefaglige organisation IFIP har sammen med det franske koperativ Triskilia lavet en stor afprøvning. Den viste +400 gram fravænningsvægt. Det er ikke muligt st skelne mellem værdien af selve overdækningen og værdien af den intelligente varmelampe.

Merværdi + 154 kr. årligt pr. sti

I Danmark forventer vi i gennemsnit +100 gram højere fravænningsvægt. 5 uger mellem faringerne = 10,4 kuld om året. Har du 13,5 fravænnede grise produceres der 140 smågrise årligt i en faresti. Der vil derfor være +14 kg. ekstra smågris årligt. Værdien af 1 ekstra kg er gennemsnitlig 11 kr. (SPF noteringen) =154 kr. årligt per sti.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her