Højere afgangsvægt er gennemgående

Starttemperaturen med intelligent overdækning er så lav som 20 - 21°. Det betyder også, at spalter og gylle er tilsvarende koldere. Det er lig med mindre bakterieaktivitet og dermed mindre produktion af ammoniak. Miljøstyrelsen anvender 10 % reduktion per grad, som gyllen køles ned. Der fås knap 70 % reduktion ved forsuring af gyllen, resten stammer fra gødning og urin på spalterne. Ud fra disse tal kan kan udlede, at en sænkning af staldtemperaturen på 1° giver en reduktion på 15 % i ammoniakproduktionen.

Den franske svinefaglige organisation IFIP, har målt koncentrationen af ammoniak og CO2  i 2 hold fravænnede grise. Her var udgangspunktet en fravænningsstald uden overdækninger og dermed fås fald i temperaturen på 8°. Koncentrationen inde i stalden var 80 % lavere, og emissionen kan ud fra CO2 målingerne beregnes til at være 68 % lavere. Der er ikke i Danmark foretaget lignende afprøvninger.

Denne rapport, som også findes på engelsk, dokumenterer også en stor energibesparelse. Minimumsventilationen var dog lidt for høj i den første uge, hvorfor staldtemperaturen sidst på natten kom helt ned på 15 - 16°. Det tvinger varmelamperne til at være mere aktive. På trods af disse forhold har produktionsresultaterne ikke været negative, tværtimod.

Erfaringer fra mange producenter viser en højere afgangsvægt. Der er set 2 kg ekstra over mange hold. Vi vurderer, at der i gennemsnit opnås 0,5 kg. ekstra.

Med 8 sektioner hver med 480 stipladser produceres der 24.000 grise årligt. Et halvt kg. ekstra er 12.000 kg., som har en værdi på 96.000 kr.

Test Intelligente Überdachung IFIP

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her