Den bedste økonomi i fravænningsstalden

En investering i intelligente overdækninger har en sund økonomi. Tilbagebetalingstiden kan være helt ned til et år afhængig af de nuværende forhold i stalden. Nedenfor forudsættes, at der er almindelige overdækninger i stalden og at den opvarmes med olie. Den årlige værdi ses i tabellen herunder:

Emne Årlig værdi pr. sektion med 480 stipladser Bemærkninger
Energibesparelse 40 kWh x 480 x 0,6 kr. = 11.520 kr. Besparelse på 89 %
Lavere dødelighed 3000 grise x 0,5% x 300 kr.  = 4500 kr. 0,5 % flere overlever
Højere afgangsvægt 3000 grise x 0,5 kg x 8 kr. = 12.000 kr. + 0,5 kg.
Mindre ammoniak 3750 kr. Afskrivning og drift
Automatiske overdækninger

7 minutter x 365 dage x 4 kr. = 10.220 kr.

Mindre arbejde med overdækninger
Samlet årlig værdi 41.990 kr.  

 

Med ovenstående er tilbagebetalingstiden 1 år. Hvis man kun indregner energibesparelsen, så er tilbagebetalingstiden 4 år. Selvom man ikke skulle få nogen af de øvrige gevinster, så er økonomien bedre end at bygge en ny stald.

Intelligente overdækninger gør varmeforbruget i fravænningsstalden så lille, at man bør overveje andre løsninger end den gængse. Eksemplerne herunder viser dette. Beregningerne gælder for en sektion med 500 stipladser.

Investering:

 

Traditionel løsning VengSystem løsning
Investering Pris Investering Pris
Gulvvarme 11.000 Intelligent overdækning  
Rumvarme 23.000   0
Fremføring varmt vand 6.000   0
Ekstra varmerør og tykkere beton 7.500   0
Gyllekølingsanlæg 25.000 Ventilation med luftrensning  
Samlet investering 72.500 Samlet investering 75.000

 

Investeringen ligger på samme niveau om der vælges en traditionel løsning eller en løsning fra VengSystem. Men der er store besparelser på driften:

Driftsomkostninger (per sti per år):

 

Traditionel løsning VengSystem løsning
Driftomkostninger kWh/ år Driftomkostninger kWh/ år
Gyllekøling 26.500 Intelligent overdækning 2400
    Luftrenser 2000
I alt el 26.500 I alt el 4400

 

Økonomi.

 

Der er en årlig besparelse på 22.100 kWh for én sektion. Syreforbruget i luftrenseren er gratis, hvis prisen på et kg N er 6 kr. og prisen på et kg. svovlsyre er 2 kr.

Der vil være et lidt større vedligehold på luftrenseren, men den intelligente overdækning har et stort potentiale til produktionsforbedringer, som opvejer dette mange gange.

Udregningerne er anerkendt af energirådgivere og baseret på standardstalde. Kontakt os for at få en udregning, der passer til din situation.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her