Den mest økonomiske fravænningsstald

Beregningerne gælder for en fravænningssektion med 500 stipladser med en tredjedel fast gulv.

Investering

Traditionel løsning VengSystem løsning
Investering Pris Investering Pris
Gulvvarme 10.000 Intelligent overdækning  
Rumvarme 20.000 CO2 styret min. ventilation  
Fremføring varmt vand 6.000    
Ekstra varmerør og tykkere beton 15.000    
Gyllekølingsanlæg 25.000 Ventilation med luftrensning  
Samlet investering 76.000 Samlet investering 75.000

 

Investeringen ligger på samme niveau om der vælges en traditionel løsning eller en løsning fra VengSystem. Men der er store besparelser på driften:

Driftsomkostninger (per stiplads per år)

Traditionel løsning VengSystem løsning
Driftomkostninger kWh/ år Driftomkostninger kWh/ år
    Intelligent overdækning 5
Gulvvarme 0 Ingen gulvvarme 0
Rumvarme 7 CO2 styret min. ventilation 0
Gyllekøling 63 Luftrenser (30% luft) 15
I alt el 70 I alt el 20

Der skal køles med 35 Watt / m2 for at opnå 30 % ammoniakreduktion. Hertil skal der bruges 18 Watt el, samlet produceres 53 Watt / m2. En stiplads har 0,2 m2 spalter, hvorfor en stiplads har 10,6 Watt varme til rådighed året rundt. Der skal dimensioneres med 5 Watt til gulvarme og 10 Watt til rumvarme (Seges), hvorfor gyllekølingen skal være kraftigere med dårligere virkningsgrad.

Økonomi

Der er en årlig besparelse på 50 kWh eller 25.000 kWh el for en sektion. Syreforbruget i luftrenseren er gratis, hvis prisen på et kg N er 6 kr. og prisen på et kg. svovlsyre er 2 kr. Et pille- eller halmfyr vil kun flytte lidt på tallene ovenfor, da de 63 kWh til gyllekøling er tvungen for at leve op til miljøkravene.

Der vil være et lidt større vedligehold på luftrenseren, på den anden side er der en arbejdsbesparelse ved de automatiske overdækninger. Risikoen for svineri med aktive overdækninger er i praksis nul, hvilket hjælper på produktiviteten. Med den lavere starttemperatur er der en bedre luft inde i stalden, hvilket grisene vil kvittere for over mange hold. Der vil derfor være et positivt bidrag ud over energibesparelsen.

Udregningerne er anerkendt af energirådgivere og baseret på standardstalde. Kontakt os for at få en udregning, der passer til din situation.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her