Reduceret smittefare ved filtrering af udeluften

En del tabsvoldende sygdomme er luftbårne og kan smitte gennem ventilationsluften. Filtrering af luften med passende filtre fjerner bakterier og vira inden de når dyrene. Filterløsningen kan indsættes i næsten alle typer stalde.

Ved filtrering af luften for at fjerne de mindste vira, som fx. PRRS, anvendes grov- og finfiltre inden det aktuelle hepa filter. Bemærk at der sælges mange filtersystemer, som fjerner det meste af støvet men ikke beskytter tilstrækkelig mod bakterier og virus.

 

Tabellen herunder giver en oversigt over de forskellige filterklasser. H13 og H14 kaldes også Hepa filtre.den det aktuelle filter.

Filterklasse Diameter Eksempler
G1 20-200 mikrometer Hår
F5 10-100 mikrometer Pollen
F6 10-25 mikrometer Sporer
H10 5-20 mikrometer Tonerpartikler
H11 0,3 - 5 mikrometer Olierøg
H12 0,2 - 25 mikrometer Bakterier
H13 0,01 - 1 mikrometer Tobaksrøg
H14 0,002 - 0,05 mikrometer Virus

 

Undertryksanlæg med vægventiler.

Der laves udvendigt en luftkanal, som forsyner vægventilerne med ren luft. Bemærk at vinduer bliver afblændet i mange tilfælde. Med passende afstand opsættes et aggregat, som blæser ren luft ind i kanalen. Luften går både til højre og venstre. Aggregatet opstilles på et punktfundament, og det er konstrueret til at kunne stå udenfor. Det bestående ventilationsanlæg er uændret efter indbygningen.

Anlæg med diffust loft eller loftventiler.

I mange tilfælde kan aggregatet placeres ved gavlen og den rene luft blæses ind i tagrummet. Luftindtaget ved udhæng lukkes. Er stalden meget lang, så skal man bygge en kvist på taget, og aggregatet skal kunne stå ved siden af stalden. Luften føres da fra aggregatet via kvisten ind i tagrummet. Det bestående ventilationsanlæg er uændret efter indbygningen.

Driftsomkostninger.

Filtrene stopper efterhånden til, hvilket kompenseres af den indbyggede ventilator, der kører hurtigere. Ved et bestemt punkt går luftydelsen under det anbefalede og det er tid til at skifte filtre. Efter filterskift kan ventilatoren igen køre langsomt og elforbruget er moderat. I den kolde årstid er elforbruget yderlig nedsat, halv luftydelse kræver kun 15 % strøm. Driftsomkostningen er derfor nye filtre efter nogle år og et højere elforbrug.

 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her