Den bedste økonomi i farestalden

En investering i intelligente varmelamper har en sund økonomi. Tilbagebetalingstiden kan være helt ned til et år afhængig af de nuværende forhold i stalden. Den årlige værdi ses i tabellen herunder:

Emne Årlig værdi pr. sti Bemærkninger
Energibesparelse 230 kWh á 0,8 = 184 kr. Besparelse 50 %
Lavere dødelighed 1,5 gris á 200kr.  = 300 kr. 1 % flere levende
Højere fravænningsvægt 14 kg á 11 kr. = 154 kr. +100 gram
Større kuld 1 gris á 200 kr. = 200 kr. - varmestress
Bedre luft, mindre rumvarme 67 kr. Stor variation
Samlet årlig værdi 905 kr.  

 

Med ovenstående er tilbagebetalingstiden 1 år. Hvis man kun indregner energibesparelsen, så er tilbagebetalingstiden 5 år. Selvom man ikke skulle få nogen af de øvrige gevinster, så er økonomien bedre end at bygge en ny stald.

Med intelligente varmelamper er varmeforbruget i farestalden så lille, at man bør overveje andre løsninger end den gængse. Eksemplerne herunder viser dette. Beregningerne gælder for en faresektion med 50 stier.

Investering:

 

Traditionel løsning VengSystem løsning
Investering Pris Investering Pris
Gulvvarme 10.000 Intelligent varmelampe  
Rumvarme 15.000 CO2 styret min. ventilation  
Fremføring varmt vand 6.000    
Ekstra varmerør og tykkere beton 15.000    
Gyllekølingsanlæg 25.000 Ventilation med luftrensning  
Samlet investering 71.000 Samlet investering 75.000

 

Investeringen ligger på samme niveau om der vælges en traditionel løsning eller en løsning fra VengSystem. Men der er store besparelser på driften:

Driftsomkostninger (per sti per år):

 

Traditionel løsning VengSystem løsning
Driftomkostninger kWh/ år Driftomkostninger kWh/ år
Varmelampe 120 Intelligent varmelampe 114
Gulvvarme 0 Ingen gulvvarme 0
Rumvarme 0 CO2 styret min. ventilation 1
Gyllekøling 250 Luftrenser 40
I alt el 370 I alt el 155

 

Økonomi.

 

Der er en årlig besparelse på 215 kWh eller 10.750 kWh for en sektion. Syreforbruget i luftrenseren er gratis, hvis prisen på et kg N er 6 kr. og prisen på et kg. svovlsyre er 2 kr.

Der vil være et lidt større vedligehold på luftrenseren, på den anden side vil den intelligente varmelampe holde smågrisene mere inde i hulen, så dødelighed vil være lavere. Endelig vil varmen i stalden blive nedsat, når staldtemperaturen går op om sommeren, og mindske varmebelastningen på søerne, så de får en stærkere brunst og flere grise ved næste kuld. Sammenlagt vil der være et positivt bidrag oveni den store energibesparelse.

Udregningerne er anerkendt af energirådgivere og baseret på standardstalde. Kontakt os for at få en udregning, der passer til din situation.

 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her