Den mest økonomiske farestald

 Beregningerne gælder for en faresektion med 50 stier.

Investering

Traditionel løsning VengSystem løsning
Investering Pris Investering Pris
Gulvvarme 10.000 Intelligent varmelampe  
Rumvarme 15.000 CO2 styret min. ventilation  
Fremføring varmt vand 6.000    
Ekstra varmerør og tykkere beton 15.000    
Gyllekølingsanlæg 25.000 Ventilation med luftrensning  
Samlet investering 71.000 Samlet investering 75.000

 

Investeringen ligger på samme niveau om der vælges en traditionel løsning eller en løsning fra VengSystem. Men der er store besparelser på driften:

Driftsomkostninger (per sti per år)

Traditionel løsning VengSystem løsning
Driftomkostninger kWh/ år Driftomkostninger kWh/ år
Varmelampe 120 Intelligent varmelampe 114
Gulvvarme 0 Ingen gulvvarme 0
Rumvarme 0 CO2 styret min. ventilation 1
Gyllekøling 250 Luftrenser 40
I alt el 370 I alt el 155

 

Økonomi

Der er en årlig besparelse på 215 kWh eller 10.750 kWh for en sektion. Syreforbruget i luftrenseren er gratis, hvis prisen på et kg N er 6 kr. og prisen på et kg. svovlsyre er 2 kr.

Der vil være et lidt større vedligehold på luftrenseren, på den anden side vil den intelligente varmelampe holde smågrisene mere inde i hulen, så dødelighed vil være lavere. Endelig vil varmen i stalden blive nedsat, når staldtemperaturen går op om sommeren, hvilket vil mindske varmebelastningen på søerne, så de får en stærkere brunst og flere grise ved næste kuld. Sammenlagt vil der være et positivt bidrag oveni den store energibesparelse.

Udregningerne er anerkendt af energirådgivere og baseret på standardstalde. Kontakt os for at få en udregning, der passer til din situation.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her