Bag om afprøvninger af elbesparelser

Rapporter vedr. EC ventilatorers energiforbrug kan være misvisende.

I nogle tilfælde er valgt forsøgsstalde, hvor forholdene er til gunst for store energibesparelser, som man sjældent vil kunne finde i almindelige stalde.

Afprøvning 1

(Søren Pedersen, EnergiMidt): Gamle Funki ventilatorer er udskiftet til Ziehl-Abbeg EC ventilatorer. Der er en årlig besparelse på 70 %. Besparelsen ved fuld ydelse ligger på 10-20 %.

Der er tale om en FRATS stald med 20 ugers cyklus. Der er ikke lavet målinger af luftkapacitet på de gamle og de nye ventilatorer.

Denne afprøvning er ikke repræsentativ. En FRATS stald har 8 uger med meget lille luftbehov, inden den kan sammenlignes med en slagtesvinestald. Når man fjerner trykstabiliteten ved at lukke spjældene mere op ved lav luftydelse, kan der spares megen energi med frekvens eller EC teknologi. Der mangles målinger på luftydelsen før og efter.

Afprøvning 2

(Laust Skau, Agrotech): Gamle Skov ventilatorer udskiftet til EC ventilatorer (Leroy Somer motor og Motron styring). Der er en årlig besparelse på 70 %. Ved fuld ydelse bruger referencestalden 1020 Watt og forsøgsstalden 425 Watt. Måling af luftydelsen viser 26.520 m3/h i referencestalden og 19.710 m3/h i forsøgsstalden. Luftydelsen er derfor gået ned med 26 %. Trinstyringen er fjernet og i stedet lukker begge drejespjæld i skorstenene op samtidigt og med ca. dobbelt åbning. Nødopluk er fjernet på det ene udsug.

Denne afprøvning er ikke repræsentativ. Anlægget havde stor overkapacitet, hvorfor nedgangen i luftydelsen ikke umiddelbar har nogen betydning. Det kan dog ikke overføres til andre stalde, da mange ikke har overkapacitet. I stedet for EC ventilatorer kunne man udskifte til en traditionel ventilator med lavere luftydelse, hvorved der ville opnås en stor energibesparelse.

Afprøvning 3

(Bornholm, Agrotech): Stald med flere skorstene, hvor en ventilator med Grundfos frekvensmotor udskiftes med en Skiold EC ventilator. Der er el-måler på både den gamle og den ny ventilator. Der er ikke målinger for et helt år, og specielt er den varme årstid ikke målt.

Rapporten siger en besparelse på 45 til 53 %. Der er ikke lavet målinger af luftydelse på den gamle og den nye. Der er ikke kontrolleret omdrejningstal på de 2 ventilatorer, så man ved ikke, om de følges ad ved nedreguleringen.

Denne rapport er ikke fyldestgørende. Når man sammenligner 2 forskellige ventilatorer i den samme stald, så skal man sikre sig, at de arbejder lige meget. Det er ikke gjort. Luftydelsen er ikke kontrolmålt og omdrejningstallet er ikke målt, så den ene ventilator har måske bidraget med mere luft end den anden, tallene tyder på, at det er tilfældet.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her