Der er mange muligheder for lavere elforbrug

Energibesparelser

VengSystem har altid haft fokus på energiforbrug og er derfor førende indenfor dette felt.

El-forbruget af et ventilationsanlæg afhænger ikke kun af anlæggets udformning (diffust loft, væg/loftventiler, undertryk/ligetryk) men også af staldens indretning. Endelig er udeklimaet en væsentlig faktor. Varmt klima medfører højere el-forbrug.

Når ovenstående er fastlagt, har skorstenens udformning, spjældets funktion, ventilatorens opbygning og endelig reguleringsmåden for ventilatoren betydning.

Nedenfor er vist el-forbruget ved forskellige opbygninger. Det ses tydeligt, at der er store muligheder for besparelser:

  • Den blå kurve viser en skorsten med triac reguleret ventilator og manuelt skydespjæld.
  • Den røde kurve er med motorstyret spjæld.
  • Den brune kurve er med frekvensstyring af en almindelig 230V ventilator.
  • Den grønne kurve en 3 faset ventilator med frekvenstyring eller en EC / LPC ventilator.

El-forbruget kan simuleres med avancerede computerprogrammer, der beregner ud fra udeklima, stalddimensioner og isoleringsgrad, dyreart og antal, styring og ønsket temperatur.

Ved dansk klima ses herunder el-forbruget henover året for 200 slagtesvin med henholdsvis en EC ventilator og en Hi-Lo ventilator.

Der ses et lille merforbrug med Hi-Lo. Det skyldes, at simuleringen omfatter én sektion. Normalt er der flere sektioner, hvorved frekvensstyringens eget forbrug bliver fordelt på måske 6 sektioner.

Hvis man regner med, at en stald med 200 slagtesvinepladser kan producere 750 grise om året, så er el-forbruget per produceret slagtesvin 1,86 kWh. Dette tal er med en god vindstabilitet og dermed lavt stressniveau i stalden.

Comparison EBM and VengSystem (GB)

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her