Kontrol af emission fra stalde

Stabile og sikre målinger af luft med ammoniak og CO2 indhold helt ned til 0 ppm

VengSystem har som den eneste virksomhed udviklet et system til kontinuerlig måling af en svineproduktions udslip af ammoniak. Med dette udstyr kan en landmand dokumentere, om han kan holde sig under den grænse, som myndighederne har fastsat.

Han kan derved undgå en stor del af godkendelsesproceduren, som pålægger en bestemt udformning af sit byggeri, en bestemt fodringsteknik eller indsættelse af gyllebehandling med mere. Han har dermed frihed til løbende at vælge, hvilken metode, der skal bringe hans udslip under det tilladte.

Emission er udledning af uønskede stoffer til omgivelserne. For stalde er dette primært ammoniak og lugt.


Måling af emission kræver måling af både koncentration og flow.
Systemet til måling af emission bygges til den enkelte opgave og er derfor meget fleksibel.

Koncentration

Koncentration måles med VE18 MultiSensor, der kan måle op til 9 staldrum. Den har kun én ammoniakføler, der ikke sidder i selve staldrummet. Derfor er levetiden er lang og vedligehold er lille. En lille pumpe henter prøven af staldenes luft hen til VE18 MultiSensor.


For svine- og fjerkræproduktionen er indholdet af ammoniak og kuldioxid i luften vigtige parametre for gode produktionsresultater og et sundt arbejdsmiljø.


Et system til måling af ammoniak og kuldioxid giver stor sikkerhed for, at dyrene ikke lider overlast, og at produktiviteten ikke er begrænset af klimaet. VE18 MultiSensor er solgt til mange forskellige opgaver.

Flow

Flow er den mængde luft, som går ud af stalden. Måling af flow i staldenes barske miljø  har været meget usikkert, men med installation af specielle målevinger kan luftmængden bestemmes med stor nøjagtighed. Målevingen tilkobles en VE14 Universal Input, der omdanner målevingens impulser til m3/time.

 

Object based data collecting
Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her