Emission

VE118 er et system til kontinuerlig måling af en svineproduktions udslip af ammoniak. Dette udstyr kan dokumentere, om en svineproduktion holder sig under den grænse, som myndighederne har fastsat.

Måling af emission kræver måling af både koncentration og flow. Flow er den mængde luft, som går ud af stalden. Måling af flow i staldenes barske miljø  har været meget usikkert, men med installation af specielle målevinger kan luftmængden bestemmes med stor nøjagtighed.


Systemet til måling af emission bygges til den enkelte opgave og er derfor meget fleksibelt.

Herunder ses teknikken til 3 stalde med styring, pumpe og vaskeflasker.

Systemet er testet af Ålborg Universitet. Slutrapport over projektet er udfærdiget april 2019. Herunder følger uddrag af konklusionen:

Målesystemet til måling af ammoniak er færdigudviklet og testet i laboratorieopstillinger med meget tilfredsstillende resultater. Der er en lineær sammenhæng mellem tilført ammoniak i indtaget af pumpesystemet og det, der bliver genfundet i ammoniakfælden (vaskeflasken). Måleusikkerheden af målesystemet er meget lav, under 2%. Systemet testes p.t. under normale driftsforhold.

 

 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her