Diffust loft har en række fordele

Diffust loft har en række fordele sammenlignet med luftindtag baseret på luftventiler og kendetegnes ved, at luftindtaget er konstant. Det diffuse loft kan laves på flere måder.

Loft med huller i en skumplade er en dårlig løsning. Det skyldes, at loftet ikke kan klare kravet til 3 Pa tryk ved minimum ventilation.

Loft med en fiberdug evt. med striber med større huller er også en dårlig løsning, ligeledes på grund af trykkravet i minimums ventilation.

Generelt skal et diffust loft ved maksimum luftskifte have en luftmodstand, hvor mindst 90 % er fra mineraluld eller lignende materiale. Dimensionering foretages således, at der kan etableres et undertryk på 2-4 Pa ved minimums ventilation. Den indtagne luft skal fordele sig over hele loftsfladen. Der skal dimensioneres med 20-25 Pa ved nominel luftskifte hvorved det sikres, at der er 3 Pa ved minimum ventilation.

VengSystem har laboratorieudstyr til at eftermåle alle materialer, som tænkes anvendt til et diffust loft.

Med et diffust loft tilføres luften til stalden med meget lav hastighed, under 0,1 meter/sekund.

Den tilførte luft har ingen gennemslagskraft. Opblandingen med staldluften sker via konvektive luftstrømninger forårsaget af dyrenes varmeproduktion og aktivitet.

Luften bevæger sig langsommere omkring dyrene, som derfor føler sig varmere. Det giver mulighed for at holde en 1-2° lavere temperatur i stalden, som medfører en mere tørre spalter og bedre luftkvalitet i kolde perioder. I anlæg med ventiler er lufthastigheden ved minimum ventilation  mellem 0,3 og 0,6 meter/ sekund.

Ved korrekt dimensionering sker der intet varmetab gennem den diffuse loft. Den varme, som normalt forsvinder gennem isoleringen, leder den kolde luft tilbage til stalden. 80 % af varmetabet i større stalde foregår gennem loftkonstruktionen. 

En ulempe ved diffust loft er de lave lufthastigheder i de varme perioder. Afkølingen af dyrene er mangelfuld, produktionen reduceres og problemer med svineri opstår. Disse ulemper kan helt afhjælpes ved at indsætte supplerende loftventiler, som leder den friske luft ned til dyrene, når stalden er for varm. VengSystem har udviklet et dimensioneringsprogram til optimering af denne funktion.

En fordel er, at der aldrig er problemer med at fordele luften, selv i meget brede stalde. De supplerende loftventiler kan altid placeres optimalt, da der ikke er nogen ydervægge at tage hensyn til.

VengSystem's erfaring er, at stalde med diffust loft suppleret med loftventiler til den varme årstid er det bedste luftindtag til grise, både på fuldspalter og på delvis spalter.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her