Den endelige metode til sikring af luftkvaliteten

CO2-styring bruger luftens indhold af CO2 til at bestemme hvor meget, der skal ventileres i stalden. CO2-styring overflødiggør fugtfølere og målevinger, kræver ingen betjening og er suveræn både sommer og vinter.

 

aktivitetsniveauLuftens CO2-indhold afhænger dels af antallet af dyr i stalden og dels af deres aktivitetsniveau, som ændres hen over døgnet.

Disse informationer bruges til automatisk at tilpasse ventilationen til få, små eller mange store dyr i stalden. Systemet ved, om dyrene er aktive eller i ro, om de æder meget eller lidt foder.

Kurven herunder viser fravænnedes grises aktivitetsniveau over 24 timer. Den største variation ses ved nyfravænnede grise.

 

 

Måling af CO2 indholdet i luften kræver en sensor. Hverken sensor eller fugtføler holder lang tid i stalden og skal helst fjernes ved vask, og derfor har VengSystem udviklet MultiSensoren. Multisensoren sidder på gangen, og er forbundet til stalden med en slange.

Sensoren forbindes via små slanger med op til 10 stalde. Via magnetventiler og computerstyring har den i løbet af få minutter haft forbindelse til alle staldene og målt CO2 niveauet.

Informationen er derefter til rådighed for både VengSystems klimastyring, alarmanlæg og PC'en med logprogrammet. VE- buskablet er eneste elektriske tilslutning.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her