Mere information om luftrensning

VengSystem renser luften for ammoniak, inden den forlader stalden. Der spares energi og udledning af CO2 mindskes. Når ammoniakken er renset ud af luften, ledes det ned i gyllen. Amoniakken kommer derved til gavn på marken.

Effektiv rensning kræver, at luften har god tid til at komme gennem rensningsfilteret. Det kræver masser af plads. VengSystem udnytter pladsen i loftsrummet, så der ikke går noget fra de dyre m2 i stalden.

Inden luften kommer frem til filteret vaskes støvet ud. Filteret fungerer kemisk, og renser på den måde ammoniakken ud. Vandet bliver kontrolleret for surhed og fordampning, og genbruges indtil mætningsgrænsen. Herefter ledes det ud i gyllen.

Hvis luftrenseren tænkes ind i projektet allerede når de første streger slås, kan investeringen holdes nede.

En luftrenser er 25-35 % billigere end et forsuringsanlæg og er meget enklere i sin opbygning.

Gyllekøling forudsætter, at man kan anvende den store mængde varme, som fremkommer som et spildprodukt. Det kræver investering i varmeanlæg, og prisen på gyllekøling, varmeanlæg og fordeling af det varme vand ligger på det dobbelte af luftrensning.  Driftomkostningen kan være op til 90 % lavere ved luftrensning.

Intelligente varmesystemer i farestalde og fravænningsstalde reducerer varmebehovet med 50 til 90 %. Der er ikke behov for rumvarmeanlæg og økonomien i gyllekøling er derfor dårlig.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her