Flere detaljer om CO2 styringen

Ved CO2-styret ventilation måles kontinuerligt indholdet af CO2 i luften. Ca. hver 6. minut foretages en måling af koncentrationen i staldluften. Denne koncentration bestemmer hvor meget, der ventileres.

Ventilationen bliver på den måde tilpasset situationen i stalden og vi undgår indstilling på basis af en gennemsnitsbetragtning. På den måde undgår man problemerne ved minimumsventilation

For lille minimumsventilation

  • Dårlig luft, lugt, fugtigt og kondens på vægge og vinduer.
  • Høj koncentration af sygdomfremkaldende bakterier og vira.
  • Lille eller intet behov for varmetilsætning

For stor minimumsventilation

  • God luft, kun lidt lugt, (for) tørt.
  • Lav koncentration af sygdomfremkaldende bakterier og vira.
  • Stort varmeforbrug eller meget kold stald, der kræver ekstra foder.

Det er umuligt at sætte minimumsventilationen perfekt, idet ventilationsbehovet svinger hen over døgnet.

Med CO2-styret ventilation fra VengSystem skal en minimumsventilation ikke indstilles - de kontinuerlige måleresultater fra stalden sikrer, at ventilationen reguleres løbende. På den måde bliver der ventileret efter behov - hverken mere eller mindre.

CO2-styret ventilation består af en VE18C Multisensor, der pumper staldluft fra forskellige steder i stalden hen til en sensor, som måler koncentrationen af CO2. På baggrund af de målinger VE18C foretager, beregner klimastyringen værdierne for luftudtag, luftindtag, varme og køling. Herefter sender den værdierne ud til de ansvarlige enheder, så ordrerne bliver udført.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her