Babystalde kræver særlig opmærksomhed

Babygrise stald

Opsamlingsstald for de allermindste grise, hvor de typisk går en uge for at nå 7 kg. Det kan også være de største smågrise fra farestalden for at undgå for mange ammesøer. I begge tilfælde er der brug for et meget varmt og rent hvileområde, hvorimod risikoen for at de vender rundt i stien i varmt vejr er yderst lille.

Den bedste løsning er overdækninger med intelligente varmelamper, hvorimod det ikke er nødvendigt at lave løftet af overdækningen automatisk. Hvis man ønsker at kunne hæve overdækningerne ved tilsyn af grisene kan man medtage de nødvendige komponenter, men undlade den automatiske del.

Den fri højde ved forkanten af overdækningen skal være 40 cm, og højden ved bagkanten kan være ned til 50 cm. Der regnes med 20-25 Watt per stiplads og ingen rumvarme er nødvendigt i Nordvesteuropa (gennemsnitstemperatur koldeste måned ned til -4°).

Rescue Deck

Nogle svineavlere bruger rescue deck i et forsøg på at undgå ammesøer. Smågrisene er meget unge, ned til 10 dage og 2 kg. De er som for tidligt fødte børn og er meget følsomme for kulde og træk. Temperaturen skal være meget præcis og konstant.

Et almindeligt problem med rescue deck er en dårlig varmefordeling. Én lampe midt på låget fordeler ikke varmen godt nok. Tænk på at de yderste smågrise ligger op ad en ikke isoleret væg og får mindst varme. VengSystem anbefaler 2 varmelamper og lamperne styret af en infrarød sensor, så de ikke får for megen eller for lidt varme.

Den intelligente varmelampe garanterer den korrekte tilførsel af varme i rescue deck. Der er tale om et meget lille volumen, hvorfor man skal have intelligens for at forhindre at smågrisene ikke bliver overvarme. VE121 og VE122 styrer varmen ligeså præcis som i en kuvøse på et hospital.

 


 

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her