Reduceret smittefare ved filtrering af udeluften

Luftbåren smitte er en stor tabsvolder hos danske svineavlere. Omkostningen ved en sanering er meget stor og sker det gentagne gange, kan det true eksistensen.

Smitterisikoen afhænger af en række faktorer. I solrigt vejr er risikoen praktisk taget nul, da solens UV stråler uskadeliggør bakterier og vira effektivt. Men når solen står lavt eller det er nat eller overskyet, så stiger risikoen. Er det samtidigt fugtigt herunder tåge, så er der en høj risiko. Vinterperioden i Danmark er fugtig og næsten uden sol, så risikoen høj i hele vinterhalvåret.

Smittekilden fra en anden svinebesætning afhænger af afstand og vindretning, og afstand på adskillige kilometer er ingen garanti. Kilder til inficerede besætninger er fundet adskillige kilometer væk.

Det er i dag muligt at fjerne eller reducere smitterisikoen på et økonomisk forsvarligt grundlag. Grundlæggende anvender man to teknologier, UV behandling af luften eller filtrering af luften.

UV behandling kan laves med forskellig intensitet og dermed forskellig effektivitet. Som eksempel er en UV løsning med samme effektivitet og i samme prisklasse som en filterløsning på niveau på de lukkede SPF biler. Det samme gælder de ekstra omkostninger til el og vedligehold. I et UV anlæg skal de specielle UV rør skiftes årligt, i en filterløsning skal filtre skiftes med 1 til 3 års intervaller.

UV rør eller den specielle styring kan gå i stykker, og i de fleste tilfælde er smittebeskyttelsen væk. Det er derfor vigtigt, at der er overvågning og alarm og at defekte dele udskiftes omgående. Da smitterisikoen er størst om natten, hvor luftfugtigheden ude er størst og solens UV stråler ikke beskytter, så kan en udskiftning ikke vente til dagen efter.

Filterløsningen er på dette punkt mere godmodig, filtrene går ikke i stykker men stopper langsomt til, hvorfor man bør have løbende overvågning af trykforholdene.

 

Et smittebeskyttelsesprojekt starter med at opmåle bygninger og beskrive de bestående ventilationsanlæg, som i de fleste tilfælde kan bruges som de er. Smittebeskyttelsen er en udvidelse af det eksisterende. Derefter lægges en plan for fremstilling og fremførsel af smittefri luft. I den forbindelse skal alternative smitteveje via luften også sikres, herunder periodevis åbning af døre til det fri, adgangsveje for personale og leverandører og tilførsel af urenset luft ved hjælp af vindens tryk.

Ved filtrering af de mindste vira, som fx. PRRS, anvendes grov- og finfiltre inden det aktuelle filter.

Tabellen herunder giver en oversigt over de forskellige filterklasser.

Filterklasse Diameter Eksempler
G1 20-200 mikrometer Hår
F5 10-100 mikrometer Pollen
F6 10-25 mikrometer Sporer
H10 5-20 mikrometer Tonerpartikler
H11 0,3 - 5 mikrometer Olierøg
H12 0,2 - 25 mikrometer Bakterier
H13 0,01 - 1 mikrometer Tobaksrøg
H14 0,002 - 0,05 mikrometer Virus

 

Sammen med filteranlæg skal staldene arbejde med overtryk, hvilket stiller krav til staldenes tæthed og isoleringsmaterialer. Har du planer om at filtrere luften, så kontakt os for en uforbindende snak.

Til toppen af VengSystem Ventilation

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her